Ampliació provisional de terrasses per l'emergència sanitaria COVID-19
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitar l'ampliació d'una terrassa amb la corresponent llicència amb motiu de l'emergència sanitària COVID-19

Les condicions de reobertura de les terrasses durant la fase 1 estan establertes a l’Ordre SND/386/2020, de 3 de maig, del Ministeri de Sanitat (BOE, 3 de maig de 2020).

D’acord amb aquesta ordre ministerial l’ocupació de les terrasses es limitarà al 50% de les taules permeses basant-se en la corresponent llicència municipal, sempre assegurant que es manté la deguda distància física d’almenys 2 metres entre les taules, i a més garantint la distància mínima interpersonal entre els clients.

Qui ho pot sol·licitar:

Cualquier establecimiento que tenga concedida actualmente una licencia de ocupación de la via pública.

Las personas que actúan en representación de un otra, ya sea física o jurídica, pueden acreditar su representación telemáticamente mediante el registro de apoderamientos de representación.

Acceder al registro de apoderamientos desde este enlace.

Terminis de presentació:

En qualsevol moment mentre duri la situació actual d’excepcionalitat.

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Llicències a la Via Pública

Termini de resolució:

La sol·licitud es resoldrà en un termini no superior als 30 dies

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Normativa bàsica:

- Ordre SND/386/2020, de 3 de maig, capítol IV (articles 12, 13 i 14) (BOE, 3 de maig de 2020)

- Pla per a la transició cap a una nova normalitat, aprovat pel Consell de Ministres en data 28 d’abril de 2020

- Ordenança municipal d’ocupació d’espais d’ús públic

Pagament de taxes:

No s'apliquen taxes

Informació addicional:

El titular de la llicència serà en tot moment responsable de garantir les mesures higièniques, de prevenció i seguretat sanitàries que estableixin les autoritats sanitàries envers els seus clients i envers el personal de l'establiment, i disposarà de dispensadors de gel hidroalcohòlic antisèptic, i respectat en tot moment la separació física entre taules d'un mínim de 2 metres.

L'incompliment d'aquestes mesures, reflectides en actes de Guàrdia Urbana i altres autoritats municipals, iniciaran el procediment d'anul·lació de la llicència.

L’ampliació de les terrasses haurà de ser compatible, en tot moment, amb les condicions bàsiques d’accés i de convivència amb el veïnat.
En cas d'ocupació de façanes que no corresponguin a l'establiment, cal autorització expressa del propietari, propietaris i/o comunitat de veïns afectats.

En tot moment, el titular haurà de respectar el horari establer per a terrasses.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0058)

Documents a presentar:
Documentacion a aportar
- Sol·licitud (Formulari F0058)
- 2 fotografías
- Plàno a escala 1:100
- Autorització representació