Atorgament de consentiments
Tornar

datos de la subsección
Descripción:

Modelo de solicitud de consentimiento

Finalitat:

Atorgar el consentiment per a que les comunicacions i notificacions de l'Ajuntament es portin a terme de manera telemàtica.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid