Atorgament de consentiments
Tornar

datos de la subsección
Descripció: Model de sol·licitud de consentiment
Finalitat: Atorgar el consentiment perquè les comunicacions i notificacions de l'Ajuntament es portin a terme de manera telemàtica.
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid