Atorgament de consentiments

datos de la subsección
Finalitat:

Atorgar el consentiment per a que les comunicacions i notificacions de l'Ajuntament es portin a terme de manera telemàtica.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid