Inici -> Cartes de serveis

Cartes de serveis

 

Què és un carta de serveis?

Una carta de serveis és un document mitjançant el qual l'Ajuntament informa a la ciutadania sobre:

  • Els seveis que presta i la forma de prestar-los.
  • El compromisos de qualitat que assumeix per proporcionar un millor servei.

Criteris d'actualització: les cartes de serveis s'avaluen i revisen anualment mitjançant grups de treball que tenen en compte les opinions presentades pels ciutadans.

A qui s'adreça?

L'Ajuntament és una institució que presta serveis a la població, per la qual cosa la gestió municipal s'orienta a satisfer de les necessitats i expectatives dels ciutadans. Per aquest motiu, les cartes de aerveis es dirigeixen als usuaris dels serveis.

Quins són els objectius de les cartes de serveis?

Apropar l'Ajuntament a la ciutadania.
Informar els ciutadans sobre els serveis que presta l'Ajuntament.
Expessar l'esforç que fa el consistori per millorar els serveis municipals
Establir el nivell adequat de qualitat dels serveis i controlar-ne el manteniment.
Facilitar que els ciutadans opinin sobre el funcionament dels serveis municipals.

Quin és el contingut que podeu trobar a les cartes de serveis?

El nom i la missió del departament, servei o regidoria que l'emet.
Els serveis que presta aquest departament, servei o regidoria.
Els compromisos de qualitat que assumeixen.
Informació sobre la forma de participació els usuaris.
Adreces, telèfons i dades de contacte del departament, servei o regidoria.
Horari de prestació del servei.

volver
imprimir