Inici -> Presentació de documents habitualment sol·licitats

Presentació de documents sol·licitats habitualment 

 

Hi ha una sèrie de documents que l'Ajuntament sol·licita habitualment durant la tramitació.

Per aquest motiu, el consistori ha habilitat un servei que permet, amb la vostra autorització prèvia, que una vegada aportats aquests documents, es puguin utilitzar en totes les gestions que calgui fer amb el consistori, i sempre que el termini de vigència d'aquests no hagi caducat. Per fer això, accediu al tràmit "Aportació de documents reutilitzables".

A través de l'opció "Consulta de documentació reutilitzable" podeu consultar els documents ja heu aportat i consultar si estan vigents.

Us recordem, però, que els ciutadans estan obligats a comunicar qualsevol canvi que es produexi i que en pugui afectar el contingut o la vigència (diferent de la que conté el document original aportat)

Serveis relacionats