Inici -> Què és el Registre Electrònic

Què és el Registre electrònic

 

Podeu presentar sol·licituds sobe assumptes que siguin competència municipal al Registre electrònic. Per utilitza-lo cal disposar d'un DNI electrònic o un altra certificat digital reconegut, inclòs a la llista de Certificats admesos. A més podeu comprovar els requisits tècnics necessaris per realitzar aquesta gestió comprovació dels requisits tècnics necessaris per realitzar aquesta gestió.

Seleccioneu el tràmit que voleu dur a terme i comproveu que pugueu presentar-lo a través del Registre electrònic. Empleneu les dades sol·licitades al formulari i annexeu la documntació que calgui a la sol·licitud per tal que l'Ajuntament pugui iniciar la gestió amb la màxima celeritat. Una vegada fet el tràmit s'emetrà el corresponent justificant de presentació que podeu decarregar i/o imprimir

El Registre electrònic està operatiu les 24 hores del dia, durant tots els dies de l'any, excepte les interrupcions que siguin necessàries per raons tècniques, de les quals s'informarà a l'apartat "Interrupcions de Servei".

El Registre electrònic de l'Ajuntament de Badalona es regeix, a l'efecte de còmput de terminis, per la data i l'hora oficial de la Seu electrònica.

Per als terminis fixats en dies hàbils o naturals, i per tal que pugueu complir els terminis, heu d'actuar de la manera següent:

  • La data i hora de referència són les vigents al moment de la recepció o sortida de la sol·licitud, escrit o comunicació corresponent, des del sistema d'informació que doni suport al Registre electrònic.
  • L'entrada de sol·licituds, escrits i/o comunicacions rebudes en dies inhàbils s'entendran efectuades en la primera hora del primer dia hàbil següent. A aquests efectes, consta en l'assentament d'entrada corresponent la data i hora en què efectivament s'ha rebut la sol·licitud, escrit o comunicació però en el missatge de confirmarció les zero hores i un minut del dia hàbil següent.
  • A efectes del Registre electrònic, es consideren dies inhàbils, els establert com a dies festius al calendari oficial de festes laborals de la Generalitat de Catalunya i de festes locals d'aquest municipi. Aquest calendari està publicat a la Seu electrònica a l'apartat Calendari de dies inhàbils.

Per a utilitzar el Registre Electrònic deu utilitzar algun dels certificats que vénen en la llista de Certificats admesos. A més deu tenir en compte els requisits tècnics i recomanacions tècniques reflexats a la pàgina d'ajuda de la seu.

En cas de tenir problemes en la tramitació, consulte la pàgina de resolució de problemes freqüents.

 

Serveis relacionats