Inici -> Calendari de dies inhàbils

Calendari de dies inhàbils

 

Els serveis de la Seu electrònica de l'Ajuntament estan operatius les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.

Quan per raons tècniques es prevegi que la Seu electrònica o alguns dels seus serveis puguin no estar operatius, informarà d'això a la ciutadanis amb la màxima antelació possible en l'apartat "Interrupcions del Servei" indicant quins són el mitjans alternatius de consulta disponibles. En aquests supòsits, la informació es publicarà a través de la Seu electrònica o altres mitjans que permetin la difusió d'aquesta circumstància.

Pel que fa al còmput de terminis, es consideren dies inhàbils els establerts com a dies festius al calendari oficial de festes laborals de la Comunitat autònoma i de festes locals. Els dies festius per a l'any actual s'indiquen al següent calendari.

Serveis relacionats: Calendari de dies inhàbils

 

Nota informativa en relació als terminis de tramitació

D’acord amb la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic fins a la pèrdua de vigència del propi Reial Decret.

15 de març de 2020