Inici -> Validació del certificat de segell de la seu eletrònica

Validació del certificat de segell de la seu eletrònica

 

Per a la identificació i l'autenticació de l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada, les Administracions Públiques poden utilitzar Segells electrònics basats en certificats que reunen els requisits exigits per la legislació de signatura electrònica.

Un certificat de Segell Electrònic vincula unes Dades de Verificació de Signatura a les dades identificatives i d'autenticació de determinada Administració, organisme o entitat i la persona física representant de l'Administració, organisme o entitat Titular del certificat i, si escau, el personal en qui es delegui a l'efecte de l'actuació administrativa automatitzada.

Per a actuacions i procediments administratius automatitzats gestionats per aquesta administració vostè pot descarregar-se aquest certificat de segell d'Òrgan incrustat en el document PDF que s'haurà pogut generar de forma automàtica des de la Seu electrònica. Per verificar la seva validesa, pugues vostè utilitzar el servei Validi que el Ministeri de Presidència ha habilitat a aquest efecte.

Una vegada hagi accedit al servei segueixi les següents instruccions:

   1. Accedeixi a l'opció "Validar Certificat"
   2. Seleccioni el certificat descarregat prèviament
   3. Introdueixi el codi de seguretat que es mostra
 
 
tornar
imprimir
imprimir