Aportació de documentació a l'Ajuntament
Tornar

datos de la subsección
Descripción:

Formulari a emplenar per a aportació de documentació a requeriment previ o lliure

Finalitat:

Aportar documentació a assumptes que ja tenu oberts amb l'Ajuntament. Podeu aportar la documentació quan vulgueu, tot i que (necessitareu introduir el número d'expedient assignat a l'assumpte. Aquest número el podeu consultar a la comunicació d'inici que us va enviar l'Ajuntment o en qualsevol altra document tramès i que es refereixi al mateix assumpe).

Si voleu aportar la documentacío que us sol·licita l'Ajuntamen, heu d'introduir el número que es va fer constar en el requeriment tramès per l'Ajuntament.

Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona que consti a l'expedient com a interessada.

Terminis de presentació:

En qualsevol moment podeu aportar nous documents a l'expedient. Però si presenteu documentació com a resposta a un requeriment de l'Ajuntament, heu de fer la estió dintre dels terminis indicats en el requeriment que us han enviat. No fer el tràmit en aquest temps establert legalment pot comportar que l'Ajuntament declari la caducitat de l'expedient, ja que pot enendre que heu desistit de la vostra petició i, conseqüentment, procedeix a tancar-lo. (art. 95 de la llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques)

Presentació:

Presencialment a l'oficina d'Atenció Ciutadana

Electrònicament, mitjançant el tràmit electrònic disponible.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid