Consentiment de reutilització de documents
Tornar

datos de la subsección
Descripción:

Lista de tipus documentals claddificats com a reutilitzables i que el ciutadà/empresa por presentar mitjancant aquesta sol·licitud. La sol·licitud signada serèel consentiment de reutilizació.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid