Aportación de documentación al Ayuntamiento
Volver

datos de la subsección
Descripción:

Formulario a cumplimentar para aportación de documentación a requerimiento previo o libre

Finalidad:

Aportar documentació a assumptes que ja tenu oberts amb l'Ajuntament. Podeu aportar la documentació quan vulgueu, tot i que (necessitareu introduir el número d'expedient assignat a l'assumpte. Aquest número el podeu consultar a la comunicació d'inici que us va enviar l'Ajuntment o en qualsevol altra document tramès i que es refereixi al mateix assumpe).

Si voleu aportar la documentacío que us sol·licita l'Ajuntamen, heu d'introduir el número que es va fer constar en el requeriment tramès per l'Ajuntament.

Quien lo puede solicitar:

Qualsevol persona que consti a l'expedient com a interessada.

Plazos de presentación:

En qualsevol moment podeu aportar nous documents a l'expedient. Però si presenteu documentació com a resposta a un requeriment de l'Ajuntament, heu de fer la estió dintre dels terminis indicats en el requeriment que us han enviat. No fer el tràmit en aquest temps establert legalment pot comportar que l'Ajuntament declari la caducitat de l'expedient, ja que pot enendre que heu desistit de la vostra petició i, conseqüentment, procedeix a tancar-lo. (art. 95 de la llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques)

Presentación:

Presencialment a l'oficina d'Atenció Ciutadana

Electrònicament, mitjançant el tràmit electrònic disponible.

Efecto del silencio administrativo: No procede
Normativa básica:

Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Nivel de identificación del solicitante:
Alto:
Certificado digital reconocido y firma electrónica
Substancial:
Acceso mediante sistema Vàlid