Consentiment de reutilització de documents
Tornar

datos de la subsección
Descripció:

Llista de tipus documentals classificats com a reutilitzables i que el ciutadà/empresa por presentar mitjançant aquesta sol·licitud. La sol·licitud signada serà el consentiment de reutilització.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid