Sol·licitud genèrica
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Aquesta instància us permet presentar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.

Només es podrà utilitzar quan no es disposi d'un tràmit electrònic específic. En cap cas s'admetran per aquesta via sol·licituds d'autoritzacions o de llicències de qualsevol tipus.

 

Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona física o jurídica.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Informació addicional:

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Sol·licitud
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentación requerida
- Sol·licitud
- Documentació complementària depenent de l'objecte de la sol·licitud