Sol·licitud genèrica (instància general)
Tornar

datos de la subsección
Descripció:

Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a l'Ajuntament

Finalitat:

Aquesta instància us permet presentar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.

Només es podrà utilitzar quan no es disposi d'un tràmit electrònic específic. En cap cas s'admetran per aquesta via sol·licituds d'autoritzacions o de llicències de qualsevol tipus.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física o jurídica.

Les persones que actuen en representació d'una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç.
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Informació addicional:

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0001)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentación requerida
- Sol·licitud
- Documentació complementària depenent de l'objecte de la sol·licitud