Servei de transport adaptat complementari per a persones amb discapacitat
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: És un servei de transport adaptat esporàdic i individual per a persones amb mobilitat reduïda, que es duu a terme en taxi. Aquest servei és complementari al transport públic regular no adaptat.
Es pot demanar un màxim de 8 viatges al més per persona usuària, sempre i quan hi hagi disponibilitat del servei.
Si ho necessita, la persona pot portar un acompanyant.
Horari del servei
- De 7 h a 24 h, de dilluns a dijous feiners, diumenges i festius.
- De 7 h a 2 h, divendres, dissabtes i vigílies de festa.
Orígens i destinacions
Dins dels termes municipals de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i l'Hospitalet de Llobregat.
Excepcionalment, s'inclou l'hospital de Sant Joan de Déu a Esplugues de Llobregat.
Qui ho pot sol·licitar: Les persones empadronades a Badalona amb certificat de discapacitat i barem de mobilitat reduïda.
Terminis de presentació: Durant tot l'any.
Òrgan gestor: Servei de Direcció Estratègica de Serveis Socials - Unitat de Suport a la Gestió de Serveis
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica: En cas que autoritzeu l'Ajuntament a consultar les vostres dades a una altra administració o organisme, no caldrà que aporteu aquesta documentació.
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació que cal aportar
- Certificat de disminució, al qual es reconegui que se supera el barem de mobilitat reduïda.
- Formulari normalitzat.