Servei de transport adaptat complementari per a persones amb discapacitat
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

És un servei de transport adaptat esporàdic i individual per a persones amb mobilitat reduïda, que es duu a terme en taxi. Aquest servei és complementari al transport públic regular no adaptat.

Es pot demanar un màxim de 8 viatges al més per persona usuària, sempre i quan hi hagi disponibilitat del servei.

Si ho necessita, la persona pot portar un acompanyant.

Horari del servei
- De 7 h a 24 h, de dilluns a dijous feiners, diumenges i festius.
- De 7 h a 2 h, divendres, dissabtes i vigílies de festa.

Orígens i destinacions
Dins dels termes municipals de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i l'Hospitalet de Llobregat.
Excepcionalment, s'inclou l'hospital de Sant Joan de Déu a Esplugues de Llobregat.

Qui ho pot sol·licitar:

Las personas empadronadas en Badalona con certificado de discapacidad y baremo de movilidad reducida.

Las personas que actúan en representación de un otra, ya sea física o jurídica, pueden acreditar su representación telemáticamente mediante el registro de apoderamientos de representación.

Acceder al registro de apoderamientos desde este enlace

Terminis de presentació:

Durant tot l'any.

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Servei de Direcció Estratègica de Serveis Socials - Unitat de Suport a la Gestió de Serveis

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0097)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0097)
- Acreditar el barem de mobilitat mitjançant el certificat del grau de discapacitat (documentació a verificar per l’Ajuntament)
- Si la persona beneficiària té una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0.1, amb correcció o una reducció concèntrica, caldrà acreditar aquesta circumstància per mitjà d’un certificat del Servei de Valoració i Orientació
- Autorització representació