Tramitació del passi metropolità del transport (carnet rosa)
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

La targeta rosa és un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda en els següents serveis de transport públic que operen a la zona tarifària 1 del sistema tarifari integrat:

- Línies d'autobús del Transport Metropolità de Barcelona (TMB), Ferrocarrils de la Generalitat (dins de la 1a corona metropolitana), Metro, Trambaix, Trambesòs i Funicular de Montjuïc.

- Servei públic de transport especial per a persones amb mobilitat reduïda, excepte quan el servei es fa en taxi.

Serveis regulars, dins de l'Àmbit de l'Entitat Metropolitana de Transport (EMT), de les empreses següents: Rugsal, Authosa, Transports Lydia, Rosanbus Oliveras, Soler i Sauret (Urbans de Sant Feliu i JustMetro), Mohn i TCC2.

Altres beneficis de ser titular del Passi Metropolità de Transport (carné rosa)
Es pot accedir gratuïtament o a preus reduïts als museus i exposicions municipals, al Parc Zoològic i a les instal·lacions esportives municipals.

Qui ho pot sol·licitar:

Personas empadronadas en Badalona:

- Mayores de 62 años.

- Quién tenga reconocido un grado de disminución de un 33%, como mínimo. El certificado para acreditar el grado de disminución se tiene que pedir en el Centro de Atención al Disminuido (CAD) que corresponda (Teléfono de información 900 300 500)

Ingresos:

- Para viajar gratuitamente: ingresos inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

- Para viajar con tarifa reducida: ingresos inferiores al doble del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Presentació:

Presencialment, a les Oficines d'Atenció al Ciutadà.

Òrgan gestor:

Departament d'Acció i Promoció Social

Efecte del silenci administratiu: No procedeix