Tramitació del passi metropolità del transport (carnet rosa)
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

La targeta rosa és un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda en els següents serveis de transport públic que operen a la zona tarifària 1 del sistema tarifari integrat:

- Línies d'autobús del Transport Metropolità de Barcelona (TMB), Ferrocarrils de la Generalitat (dins de la 1a corona metropolitana), Metro, Trambaix, Trambesòs i Funicular de Montjuïc.

- Servei públic de transport especial per a persones amb mobilitat reduïda, excepte quan el servei es fa en taxi.

Serveis regulars, dins de l'Àmbit de l'Entitat Metropolitana de Transport (EMT), de les empreses següents: Rugsal, Authosa, Transports Lydia, Rosanbus Oliveras, Soler i Sauret (Urbans de Sant Feliu i JustMetro), Mohn i TCC2.

Altres beneficis de ser titular del Passi Metropolità de Transport (carné rosa)
Es pot accedir gratuïtament o a preus reduïts als museus i exposicions municipals, al Parc Zoològic i a les instal·lacions esportives municipals.

Qui ho pot sol·licitar:

Persones empadronades a Badalona:

- Majors de 62 anys.

- Qui tingui reconegut un grau de disminució d'un 33%, com a mínim. El certificat per acreditar el grau de disminució s'ha de demanar al Centre d'Atenció al Disminuït (CAD) que correspongui (Telèfon d'informació 900 300 500)

Ingressos:

- Per viatjar gratuïtament: ingressos inferiors a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).

- Per viatjar amb tarifa reduïda: ingressos inferiors al doble de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).

Presentació:

Presencialment, a les Oficines d'Atenció al Ciutadà.

Òrgan gestor:

Departament d'Acció i Promoció Social

Efecte del silenci administratiu: No procedeix