Trasllat de restes humanes sense la presència
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Trasllat de restes dintre del mateix cementiri, o a un altre cementiri.

Qui ho pot sol·licitar:

El titular dels drets funeraris de les sepultures d'origen i de destí

Terminis de presentació:

Durant tot l'any.

Presentació:

a) Trasllat dins del mateix cementiri
 Prèviament cal demanar cita prèvia a la unitat administrativa de Cementitis.
b) Trasllat a cal demanar cita prèvia a la unitat administrativa de Cementitis.un altre cementiri
A Pompas Fúnebres de Badalona S.A. (empresa concessionària dels serveis funeraris)
Tanatori de Can Ruti, Ctra. Can Ruti, s/n
Telèfon: 934970497
Correu electrònic: funerariabadalona@funerariabadalona.es

Òrgan gestor:

Departament de Gestió de Serveis

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Reglament de cementiris (BOP 14/01/02).
- Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària i mortuòria (DOGC núm.2528).
- Decret 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que regula amb caràcter supletori, els serveis funeraris municipals (DOGC núm.2946, 05/08/1999).
- Ordenança fiscal núm.7.
- Reglament serveis funeraris.

Pagament de taxes:

El que estableix l'Ordenança fiscal núm.7

Informació addicional:

a) Trasllat dins del mateix cementiri
 Prèviament cal demanar Cita prèvia a la unitat administrativa de Cementitis.

b) Trasllat a un altre cementiri
A Pompas Fúnebres de Badalona S.A. (empresa concessionària dels serveis funeraris)
Tanatori de Can Ruti, Ctra. Can Ruti, s/n
Telèfon: 934970497
Correu electrònic: funerariabadalona@funerariabadalona.es

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Sol·licitud
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud
- Títol de la sepultura d'origen que contè les restes humanes.
- Títol de la sepultura de desti que contindrà les restes humanes.
- Autorització de trasllat de la Delegació Territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social (si les restes van a un altre cementiri).
- Últim rebut de la taxa de conservació
- DNI del titular o dipositari del títol de la sepultura de destí que contindrà les restes humanes.