Sorteig per escollir els infants que aniran a dalt de les carrosses de la Cavalcada de Reis
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol licitud per participar en el sorteig per escollir 38 infants que aniran a dalt de les carrosses de la Cavalcada de Reis de Badalona.
Amb la sol·licitud de participació en el sorteig no s'ha d'adjuntar cap documentació.
Posteriorment, el pare, mare o tutor dels infants que resultin seleccionats caldrà que es presentin en el lloc i dies que estableixen les bases i presentin la documentació.

Qui ho pot sol·licitar: El pare, mare o tutor/a legal dels infants residents a Badalona que tinguin entre 9 i 14 anys d'edat el dia 5 de gener de 2024.
Terminis de presentació: Del 2 de novembre del 2023 a les 8.30 h fins el 16 de novembre del 2023 a les 13.30 h.
Presentació:

Electrònicament, des de la Seu electrònica i mitjançant el formulari al qual podeu accedir des d'aquesta mateixa pàgina informativa
Presencialment, al Servei d'Atenció a la Ciutadania.

Cal demanar cita prèvia al departament d’Atenció Ciutadana, aportant el DNI o similar.
Plaça de l’ Assemblea de Catalunya, 9 - 12, baixos
Telèfon 93 483 26 00
Horari de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h i dijous de 16 a 18 h.

Òrgan gestor: Departament d'Acció Cultural
Termini de resolució:

El sorteig es celebrarà el dia 22 de novembre a les 17.30 h.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica: Instruccions del sorteig
Pagament de taxes: Gratuït
Informació addicional: Documentació que cal aportar un cop seleccionat:
- Original i fotocòpia del DNI, passaport o llibre de família del nen/a, per acreditar-ne l'edat.
- Original del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor/a.

Per a reclamacions adreçar-se al correu electrònic de contacte: cavalcadareis@badalona.cat
Documents a presentar: