Sorteig per escollir els infants que aniran a dalt de les carrosses de la Cavalcada de Reis
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol licitud per participar en el sorteig per escollir 48 infants que aniran a dalt de les carrosses de la Cavalcada de Reis de Badalona.
Amb la sol·licitud de participació en el sorteig no s'ha d'adjuntar cap documentació.
Posteriorment, el pare, mare o tutor dels infants que resultin seleccionats caldrà que es presentin en el lloc i dies que estableixen les bases i presentin la documentació.

Qui ho pot sol·licitar:

El padre, madre o tutor legal de los niños y niñas residentes en Badalona que tengan entre 8 y 14 años de edad el día 5 de enero de 2022.

Terminis de presentació: 28/10/2021 10:00:00 - 16/11/2021 10:00:00

Del 28 d'octubre del 2021 a les 10 hores fins el 16 de novembre del 2021 a les 10 hores

Presentació:

Electrònicament, des de la Seu electrònica i mitjançant el formulari al qual podeu accedir des d'aquesta mateixa pàgina informativa
Presencialment, a les Oficines d'Atenció al Ciutadà.

Cal demanar cita prèvia al departament d’Atenció Ciutadana, aportant el DNI o similar.
Plaça de l’ Assemblea de Catalunya, 9 - 12, baixos
Telèfon 93 483 26 00
Horari de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h i dijous de 16 a 18 h.

Òrgan gestor:

Departament d'Acció Cultural

Termini de resolució:

El sorteig es celebrarà el dia 25 de novembre a les 17.30 hores

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Instruccions del sorteig.

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar un cop seleccionat
- Original i fotocòpia del DNI, passaport o llibre de família del nen/a, per acreditar-ne l'edat.
- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor.
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud de participació.