Anàlisi d'aigües i aliments
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud d'anàlisi d'aigües, aigües residuals, aliments i altres.

Qui ho pot sol·licitar:

Cualquier persona fisica o jurídica. 

Las personas que actúan en representación de un otra, ya sea física o jurídica, pueden acreditar su representación telemáticamente mediante el registro de apoderamientos de representación.

Acceder al registro de apoderamientos desde este enlace

Òrgan gestor:

Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

Ordenança fiscal núm.16, taxa per serveis de protecció a la salut, Article 5.II, apartat E

Informació addicional:

Es recomana telefonar abans al Laboratori (934832796) o enviar un correu electrònic (laboratorimunicipal@badalona.cat) per concretar el tipus d'anàlisi, la forma de prendre la mostra, i com lliurar-la i el termini de remesa de resultats, així com determinar l'import de les taxes.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0102)

Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0102)
- Autorització representació