Abonament a la Piscina Municipal Mireia Belmonte
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud d'abonament a la Piscina Municipal Mireia Belmonte.
Pot inscriure-s'hi qualsevol persona a partir de 10 anys; per iniciar l'activitat s'haurà de superar una prova de nivell de natació.

Observacions: abans de tramitar la inscripció a la piscina municipal Mireia Belmonte, cal que prèviament la persona peticionaria verifiqui la disponibilitat dels horaris.Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona física major d'edat i, en cas de menors d'edat, el pare, la mare o el tutor legal, o qualsevol persona major d'edat amb un document d'autorització signat per alguna de les persones anteriorment esmentades.

Terminis de presentació:

Durant tot l'any.

Òrgan gestor:

Servei d'Esports i Joventut

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Ordenança General Reguladora dels Preus Públics.

Pagament de taxes:

El que determina l'Ordenança General Reguladora dels Preus Públics.
Annex IX Preus públics per la utilització d'instal·lacions esportives municipals.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Formulari preinscripció abonats Formulari prova d'accés Formulari sol·licitud d'accés puntual Full transferència bancària
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud normalitzada
- DNI o llibre de família (pels menors d'edat que no tinguin DNI)
- Documentació que acrediti ser pensionista o jubilat
- Títol de familia nombrosa, si s'escau