Reclamació cens electoral
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Reclamació contra l'exclusió o la inclusió en el Cens Electoral.

Qui ho pot sol·licitar:

Cualquier persona física mayor de edad empadronada en Badalona con derecho a voto en relación con su propia inscripción en el Censo Electoral.

Terminis de presentació:

Tot l'any

Presentació:

Presencialment, a les Oficines d'Atenció al Ciutadà.

Òrgan gestor:

Institut Nacional d'Estadística (INE)

Termini de resolució:

20 dies

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, modificada per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març, per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre, per la Llei orgànica 13/1994, de 30 de març, i per la Llei orgànica 3/1995, de 23 de març.

- Directiva 94/89/CE del Consell de la Unió Europea .

Pagament de taxes:

No s'apliquen taxes

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Formulari sol·licitud

Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Ciutadans espanyols: document nacional d'identitat o passaport i fotocòpia.
- Ciutadans de la Unió Europea: document d'identitat, passaport o targeta de residència i fotocòpia.
- Altres ciutadans estrangers amb dret a vot: targeta de residència i fotocòpia.