Activitats per a dones
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Assessorament i informació general en l'àmbit de la dona.
Coordinació i suport a la xarxa associativa local i nacional i activitats continuades en temes de sensibilització, promoció i divulgació.

Qui ho pot sol·licitar: Totes les dones.
Presentació: Presencialment, a l'Oficina d'Atenció a la Dona.
Correu electrònic: dona@badalona.cat
Òrgan gestor:

Atenció a la Dona

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

Gratuït