Carnet d'alberguista
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud del CARNET D'ALBERGUISTA.
Ofereix als seus titulars gaudir dels albergs de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT) i de les més de 4.000 instal·lacions de la Internacional Youth Hostel Federation (IYHF) situades als principals indrets turístics del món. El carnet dóna accés a nombrosos descomptes i ofertes en tots aquells àmbits vinculats al món de l'albergueria que es poden dur a terme en territori català: turisme, esport, aventura, oci, cultura, etc.
La validesa del carnet és d'1 any des de la data d'emissió.

Modalitats
a) CARNET D'ALBERGUISTA JOVE: Per a joves de 14 a 29 anys inclosos.
b) CARNET D'ALBERGUISTA D'ADULT: A partir de 30 anys (sense límit d'edat)
c) CARNET D'ALBERGUISTA FAMILIAR: Per a matrimonis o parelles amb fills menors de 14 anys (es pot fer servir individualment per cada un dels adults que formin la família). A partir dels 14 anys d'edat hauran de fer-se un carnet individual.
d) CARNET D'ALBERGUISTA DE GRUP: Per a associacions infantils i juvenils, entitats socioculturals, centres d'ensenyament, etc, tots amb un mínim de deu persones. El grup haurà d'estar format per joves fins a 29 anys inclosos. Els únics que poden ser majors seran els responsables de grup ja siguin professors o monitors.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona de nacionalitat espanyola o amb residència acreditada oficialment a Espanya.
Terminis de presentació:

Durant tot l'any.

Presentació:

Presencialment, al Servei d'Informació Juvenil.

Òrgan gestor:

El carnet d'alberguista és una iniciativa gestionada per l'Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya. Aquest organisme ha descentralitzat les tasques de tramitació i expedició dels carnets a través dels municipis adherits a la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil.
El servei municipal responsable d'aquesta tramitació és el Servei d'Esports i Joventut.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

a) Carnet d'alberguista jove: 5€.
b) Carnet d'alberguista d'adult: 10€.
c) Carnet d'alberguista familiar: 18€. Gratuït per a famílies nombroses i famílies monoparentals de Catalunya.
d) Carnet d'alberguista de grup: 16€. Aquesta modalitat està exempta dels descomptes corresponents al Programa d'avantatges amb el carnet d'alberguista.

Documents a presentar:
Per a les persones nacionals de països de la Unió Europea
- Certificat de registre de ciutadà de la Unió, el passaport o bé el document nacional del país comunitari i el full d'empadronament.
a) Carnet d'alberguista jove
- DNI, NIE o passaport original
- Per als menors de 18 anys, original i còpia del DNI de la persona que autoritza.
- Per als menors de 18 anys, autorització paterna o del tutor legal.
d) Carnet d'alberguista de grup
- Un document de l'entitat, degudament signat, conforme es sol·licita el carnet i on constin el nom, NIF, adreça i població de l'entitat. En el cas d'entitats sense NIF, hauran d'indicar el DNI del responsable de l'entitat o del grup.
c) Carnet d'alberguista familiar
- DNI, NIE o passaport original del pare o de la mare.
- Llibre de família o equivalent.
- En el cas de famílies nombroses o monoparentals, original i còpia del títol vigent o del carnet individual del pare o mare.
b) Carnet d'alberguista d'adult
- DNI, NIE o passaport original.