Carnet estudiant ISIC
Tornar

datos de la subsección
Descripció: Carnet estudiant ISIC
Finalitat:

Sol·licitud del carnet d'estudiant internacional (ISIC)
És un servei de la International Student Identity Card Association, una organització sense ànim de lucre associada a la International Student Travel Confederation ISTC.
El carnet ISIC acredita com a estudiant a qualsevol país del món. Està reconegut per la Unesco i la Comunitat Europea i es pot gaudir d'avantatges i descomptes arreu del món.
La validesa del carnet es correspon amb el curs acadèmic vigent (de setembre fins a desembre de l'any següent).

Qui ho pot sol·licitar: Estudiants a partir de 12 anys que cursin qualsevol de les ensenyances del sistema educatiu (ESO, FP, Batxillerat, estudis universitaris, etc.) o que estiguin matriculats, a temps complet, en un curso reconegut oficialment.
Terminis de presentació:

Durant tot l'any.

Presentació: Presencialment, al Servei d'Informació Juvenil.
Òrgan gestor:

El carnet d'estudiant internacional està gestionat per l'Agència Catalana de la Joventut qui descentralitza la tramitació dels carnets a través dels municipis adherits a la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil.
El servei municipal responsable d'aquesta tramitació és el Servei d'Esports i Joventut.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

9 euros / any

Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- DNI, NIE o passaport original; una fotografia en color o fotocòpia en color.
- Matrícula, carnet o certificat original del centre on consti que s'està matriculat/da l'any acadèmic vigent.
- Per a les persones nacionals de països de la Unió Europea, certificat de registre de ciutadà de la Unió; el passaport o bé el document nacional del país comunitari i el full d'empadronament.