Carnet jove
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud del CARNET JOVE no financer.
Ofereix als seus titulars en àmbits entre els que destaquen la cultura i la mobilitat internacional, tot un seguit de propostes, promocions de serveis i més de 6.000 avantatges a tot Catalunya i de 100.000 arreu d'Europa, tant permanents com temporals.
En aquesta modalitat no és possible accedir als avantatges LKXA i als serveis financers. Tampoc és possible beneficiar-se dels avantatges en la compra anticipada d'entrades a través de ServiCaixa. Per a la modalitat financera cal consultar el web del carnet jove.
La validesa del carnet és d'un any natural (fins al 31 de desembre de l'any d'expedició), o bé fins l'any en què es compleixen els 30 anys. En el cas d'aquesta última opció de renovació voluntària, el preu anual del carnet es farà efectiu, a començaments d'any, amb un càrrec al compte bancari informat en el moment de sol·licitar el carnet.

Qui ho pot sol·licitar:

Jóvenes de entre 12 y 30 años, ambos inclusive, de España y del extranjero, siempre que lo soliciten en uno de los puntos de expedición situados en Cataluña, tanto si residen de manera permanente como si están de paso.

Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Presencialment, al Servei d'Informació Juvenil

Òrgan gestor:

El carnet jove és una iniciativa gestionada per l'Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya. Aquest organisme ha descentralitzat les tasques de tramitació i expedició dels carnets a través dels municipis adherits a la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil.
El servei municipal responsable d'aquesta tramitació és el Servei d'Esports i Joventut.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

8’65€ any

Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- DNI, NIE o passaport original.
- Per a les persones nacionals de països de la Unió Europea, certificat de registre de ciutadà de la Unió; el passaport o bé el document nacional del país comunitari i el full d'empadronament.