Carnet jove internacional IYTC
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud del carnet jove internacional (IYTC)
Aquest és un servei de la International Student Identity Card Association, una organització sense ànim de lucre associada a la International Student Travel Confederation ISTC.
Amb aquest carnet es pot gaudir d'avantatges i descomptes arreu del món.
La validesa del carnet és d'un any des de la data d'expedició.

Qui ho pot sol·licitar: Per joves d’entre 12 i 25 anys, ambdos inclosos.
Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Presencialment, al Servei d'Informació Juvenil.

Òrgan gestor:

El carnet està gestionat per l'Agència Catalana de la Joventut qui descentralitza la tramitació dels carnets a través dels municipis adherits a la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil.
El servei municipal responsable d'aquesta tramitació és el Servei d'Esports i Joventut.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

9 euros / any

Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Per a les persones nacionals de països de la Unió Europea, certificat de registre de ciutadà de la Unió; el passaport o bé el document nacional del país comunitari i el full d'empadronament.
- DNI, NIE o passaport original