Consultes en línia al Servei d'Informació Juvenil
Tornar

datos de la subsección
Descripció: Consultes en línia al Servei d'Informació Juvenil
Finalitat: Servei d'informació en línia adreçat a joves de 12 a 35 anys mitjançant el qual es poden formular consultes sobre els temes següents:
- Ensenyament reglat, no reglat o de lleure
- Treball, emprenedoria, drets laborals
- Treball a l'estranger
- Habitatge i consum
- Salut i esports
- Associacionisme i participació (voluntariat)
- Cultura i lleure
- Vacances i estades
- Mobilitat europea
- Informació sobre carnets joves (no s'inclou la tramitació)
Qui ho pot sol·licitar: Tots els joves del municipi entre 12 i 35 anys.
Presentació: Presencialment, adreçant-se Badiu Jove (C/ Francesc Layret, 65-71, 3a. planta), de dilluns a divendres de 16 a 20 hores i dimarts de 10 a 13 hores, o bé telefonant dins de la mateixa franja horària al telèfon 93 483 29 34.
Òrgan gestor:

Coordinació de Programes de Joves i Comunitat

Termini de resolució: Les consultes es respondran en un termini màxim de 72 hores, comptant dies hàbils (de dilluns a divendres)
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes: Gratuït
Informació addicional: