Autorització d'ocupació de parcs
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud d'autorització per realització d'activitats en els parcs municipals.

Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona física o jurídica.

Terminis de presentació:

Tot l'any.

Òrgan gestor:

Departament de Medi Natural

Termini de resolució:

Temps mitjà: 15 dies.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Ordenança Municipal d'Espais Verds.

Pagament de taxes:

L'establert per l'Ordenança Fiscal núm.23. Taxa per Activitats en el Domini Públic

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Sol·licitud
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud