Autorització per encendre foc en parc forestal
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Tramitació de les autoritzacions del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya per a activitats amb risc d'incendi forestal (cremes de restes vegetals de caràcter agrícola o focs d'esbarjo).

La tramitació del permís per fer foc varia segons l'època de l'any:

- Del 16 d'octubre al 14 de març s'haurà de fer prèviament una COMUNICACIÓ DE CREMA (tràmit presencial).

- Del 15 de març al 15 d'octubre, s'haurà de demanar un PERMÍS PER A FER FOC (document de sol·licitud de permís per fer foc)

Qui ho pot sol·licitar:

Propietarios y / o administradores de fincas ubicadas en zona forestal.

Las personas que actúan en representación de un otra, ya sea física o jurídica, pueden acreditar su representación telemáticamente mediante el registro de apoderamientos de representación.

Acceder al registro de apoderamientos desde este enlace

Terminis de presentació:

Període d'alt risc d'incendi forestal del 15 de març a 15 d'octubre.
Període de baix risc d'incendi forestal del 16 d'octubre a 14 de març.

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Medi Natural

Termini de resolució:

Temps mitjà: 15 dies durant el període d'alt risc.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Llei 3972015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures de prevenció d'incendis forestals.

Ordre MAB/62/2003, de 13 de Febrer, de desplegament d'aquestes mesures.

Pagament de taxes:

Gratuït

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Model sol·licitud

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud
- Acreditació de propietat de la finca o autorització del propietari en altres casos