Comunicació d'incidències de medi ambient
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Posar en coneixement de l'ajuntament incidències que afectin els parcs, jardins i zones verdes, les zones forestals, la platja o la mobilitat o altres qüestions relacionades amb la protecció del medi ambient.

Qui ho pot sol·licitar:

Cualquier persona física o jurídica.

Las personas que actúan en representación de un otra, ya sea física o jurídica, pueden acreditar su representación telemáticamente mediante el registro de apoderamientos de representación.

Acceder al registro de apoderamientos desde este enlace

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor: Departament de Gestió del Verd Urbà
Termini de resolució:

Temps mitjà de resolució: generalment 10 dies. Pot ser superior o inferior en funció del tipus d'incidència.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

Gratuït

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Comunicació (F0167)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Comunicació (Formulari F0001)
- Autorització representació