Comunicació d'incidències de medi ambient
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Posar en coneixement de l'ajuntament incidències que afectin els parcs, jardins i zones verdes, les zones forestals, la platja o la mobilitat o altres qüestions relacionades amb la protecció del medi ambient.

Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona física o jurídica.

Òrgan gestor:

Departament de Medi Natural

Termini de resolució:

Temps mitjà de resolució: generalment 10 dies. Pot ser superior o inferior en funció del tipus d'incidència.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

Gratuït

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Sol·licitud
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació que cal aportar
- Comunicació