Pre-inscripció per participar en el Mercat del Trasto
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

El Mercat del Trasto és un mercat d'objectes usats o fets amb material reciclat, que organitza l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Badalona. La participació és oberta a tota la ciutadania, es pot fer de manera individual o en representació d'una entitat o associació, i està prohibida la participació de professionals del comerç.

Per participar-hi, cal dur a terme la pre-inscripció quan estigui prevista la seva celebració, que en principi acostuma a ser sobre uns 30 dies abans de la data assenyalada. Les diverses edicions són publicades amb suficient antelació als mitjans de comunicació i en aquesta web.

Qui ho pot sol·licitar:

Cualquier persona física que no ejerza actividades empresariales de distribución comercial.

Terminis de presentació:

Una vegada convocada la propera edició del Mercat.

La pre-inscripció és immediata i per rigorós ordre d’entrada. Únicament està subjecta a la disponibilitat de parada/es i al compliment de les condicions. En cas que la demanda superi l’oferta disponible de parades, tindran preferència les persones o entitats de Badalona.

Un cop finalitzat el període de pre-inscripció, l’organització confirmarà per correu electrònic o per telèfon (en cas de no disposar de correu electrònic), la inscripció i adjudicació de la parada/des sol·licitades.

Presentació:

Electrònicament
Presencialment, a les Oficines d'Atenció al Ciutadà.

Òrgan gestor:

Departament d'Educació Ambiental

Termini de resolució:

Fins un dia abans de la celebració de l'activitat.

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori
Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

- El Mercat del trasto és un mercat d’objectes usats o fets amb material reciclat, que organitza l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Badalona.

- Les parades no tenen cost econòmic.

- Per participar al mercat cal inscriure’s seguint el procediment descrit a l’apartat del tràmit corresponent.

- És permesa la venda, la compra, el regal i l’intercanvi.

- Queden exclosos del mercat els productes alimentaris, els animals i els saldos, així com les parades exclusives d’aparells electrònics.

- La participació és oberta a tota la ciutadania. Es pot fer de manera individual o en representació d’una entitat o associació. Està prohibida la participació de professionals del comerç.

- La parada és aproximadament de 2x2 metres i no disposa de cap tipus d’infraestructura, cada participant ha de portar la seva, si ho considera necessari.

- Cada participant és responsable dels seus objectes, tant del transport i col·locació, com de la seva recollida una vegada finalitzat el mercat.

- L’organització posarà a l’abast dels participants un sistema de recollida dels objectes que no es volen aprofitar.

- Es regula un màxim d’1 parada per a particulars i de 3 parades per a entitats.

- Els vehicles dels participants no podran ocupar l’espai on s’ubica el mercat.

- L’horari del mercat és de 10 a 14 h. De 8 a 10h es pot muntar la parada, i a les 15h l’espai ha d’estar net i lliure d’objectes.

- Les inscripcions són limitades. En cas que la demanda superi l’oferta disponible de parades, tindran preferència les persones o entitats de Badalona.

- En cas de no poder assistir, caldrà comunicar-ho amb una antelació mínima de 48h per tal de poder assignar l’espai a un altre interessat. L’incompliment d’aquest requisit podria comportar l’exclusió de la participació a la propera edició del mercat del trasto.

- L’organització es reserva la facultat d’anul·lar la parada el dia del mercat si es comprova que no s’ajusta a aquesta normativa.

Documents a presentar: