Plantes ornamentals
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud de plantes ornamentals en préstec per a actes púbics.
El servei no inclou el transport de les plantes. La recollida i retorn d'aquestes haurà de fer-se al viver municipal (avda. Cerdanya, s/n)

Qui ho pot sol·licitar:

Poden demanar el préstec de plantes ornamentals per a actes públics les entitats, associacions i d'altres persones jurídiques sense ànim de lucre.

Las personas que actúan en representación de un otra, ya sea física o jurídica, pueden acreditar su representación telemáticamente mediante el registro de apoderamientos de representación.

Acceder al registro de apoderamientos desde este enlace

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Medi Natural

Termini de resolució:

Temps mitjà: 15 dies.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Aprovada la sol·licitud de préstec de les plantes, s'haurà de constituir una fiança o garantia l'import de la qual dependrà del nombre i del tipus de plantes. Després de constituir la fiança les plantes es podran recollir en el viver municipal ubicat a l'Av. Cerdenya, s/núm.

Pagament de taxes:

Gratuït. Això no obstant, requereix la constitució d'una fiança.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0104)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar
- Sol·licitud (Formulari F0104)
- Autorització representació