Autorització sanitària de piscines d'ús públic
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Concessió de l'autorització sanitària administrativa específica i necessària per al desenvolupament de l'activitat de piscina d'ús públic segons la normativa sanitària general i sectorial vigent.
El tràmit d'autorització sanitària és de caràcter obligatori i previ a l'inici de l'activitat.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física o jurídica que sigui titular d’una instal·lació de piscina d’ús públic, emplaçada al municipi de Badalona.

Les persones que actuen en representació d'una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç.
Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Presencialment, al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Salut

Termini de resolució:

3 mesos

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques
- Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública.
- Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.
- Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris de les piscines.

Pagament de taxes:

Les taxes previstes en l'ordenança fiscal corresponent.

Informació addicional:

Per rebre informació dels serveis tècnics electrònicament (protecciosalut@badalona.cat) o telefònicament a la Unitat de Protecció de la Salut (tel. 934832778).

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0007)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0007)
- Autorització representació
- Descripció detallada de les dependències (zona de piscina, esportiva, mèdica, recepció, oficina...) i de les instal·lacions (materials, pendent dels vasos, escales, dutxes....)
- Plànol detallat de les zones de piscina, esportiva, mèdica, recepció, etc. incloent-hi les instal·lacions.
- Documentació acreditativa de l'origen de l'aigua i plànol de la xarxa de l'aigua
- Descripció del sistema de salvament i socorrisme
- Proposta de normes de règim intern
- Descripció detallada de les activitats i sistemes d'autocontrol