Inscripció en el Registre Municipal d'Establiments minoristes d'Alimentació - Declaració responsable
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Els titulars dels establiments minoristes d'alimentació del municipi han de comunicar al Servei de Salut la seva intenció de realitzar una activitat mitjançant la presentació de la Declaració responsable d'inici d'activitat d'establiments alimentaris.
Aquest document permet incloure l'establiment dins el cens d'establiments alimentaris del municipi, atorgar-li un número de registre de forma provisional i determinar quina administració és competent en el seu control sanitari.

Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona física (en aquest cas major d'edat) o jurídica que vulgui iniciar una activitat de comerç minorista d'alimentació o de restauració en el municipi de Badalona. I també totes aquelles persones que ja tinguin en funcionament l'activitat i encara no hagin presentat aquest document.

Terminis de presentació:

Tot l'any.

Òrgan gestor:

Departament de Salut

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament.
- Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments.

Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

Per rebre informació dels serveis tècnics de forma presencial, cal sol·licitar cita prèvia electrònicament (protecciosalut@badalona.cat) o telefònicament a la Unitat de Protecció de la Salut (tel. 934832778).

Demanar cita prèvia

Documentació relacionada: Declaració responsable normalitzada
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació a aportar
- Declaració responsable d'acord amb el model normalitzat