Notificació d'incidències en piscines
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Les persones titulars de piscines d'ús públic, comunitats de propietaris, cases de turisme rural o agroturisme, col·legis majors o similars i habitatges unifamiliars, tenen l'obligació d'informar al Servei de Salut de les situacions d'incidència que s'hi puguin produir mitjançant la presentació de la Notificació d'incidències en piscines de forma immediata.

Aquestes incidències poden ser: ofegament, lesió medul·lar, traumatisme cranioencefàlic, cremades greus, electrocució i intoxicació per productes químics.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física o jurídica, o el seu representant legal.

Les persones que actuen en representació d’una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç.
Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina. D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Salut

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública.
- Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.
- Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines.

Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

Per rebre informació de forma presencial, cal sol·licitar cita prèvia electrònicament, per correu electrònic protecciosalut@badalona.cat o telefònicament a la Unitat de Protecció de la Salut (tel. 934832778).

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0015)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar
- Sol·licitud (Formulari F0015)
- La documentació que consideri oportuna
- Autorització representació