Comunicació d'obertura de piscines d'ús públic de temporada
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Les persones titulars de piscines d'ús públic de temporada tenen l'obligació d'informar anualment al Servei de Salut del període d'obertura de la piscina mitjançant la presentació de la Comunicació d'obertura de piscines d'ús públic de temporada.

Qui ho pot sol·licitar: Les persones titulars o gestores de piscines d’us públic de temporada.

Les persones que actuen en representació d’una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament, mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç.
Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Salut

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques
- Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública.
- Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.
- Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines.

Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

Per rebre informació dels serveis tècnics electrònicament (protecciosalut@badalona.cat) o telefònicament a la Unitat de Protecció de la Salut (tel. 934832778).

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Comunicació (F0016)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar
- Comunicació (Formulari F0016)
- Altra documentació que consideri oportuna
- Autorització representació