Petició de paraula o intervenció en el Ple municipal
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud d'intervenció en el ple municipal ordinari.
El dimarts al matí es reuneix la Junta de portaveus, que decideix quines paraules, un màxim de cinc, tindran cabuda al ple, en base al ROM.
Abans de començar el ple, un tècnic del departament de Participació Ciutadana, explicarà als ciutadans que tinguin la paraula concedida la mecànica de la seva intervenció

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol ciutadà en nom propi o en representació d'una entitat o grup d'interès.
Les persones que actuïn en representació d'un altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar la seva representació telemàticament mitjançant el registre d'apoderaments de representació.

Accedir al registre d'apoderaments des d'aquest enllaç.

Terminis de presentació:

Les sol·licituds es poden presentar a partir de la convocatòria de les sessions ordinàries del ple i sempre abans de les 14 hores del dia hàbil anterior a la celebració de la sessió plenària.
La convocatòria amb l'ordre del dia de les sessions ordinàries del Ple es publica a la web municipal a les 17 hores del dia de la convocatòria.

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Participació Ciutadana

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- El Reglament de Participació Ciutadana.

- Reglament Orgànic Municipal.

Pagament de taxes:

Gratuït

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0100)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0100)
- Autorització representació