Servei de mediació
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Conviure amb altres persones, en ocasions, pot generar desavinences. Cada persona té els seus propis desitjos, interessos, necessitats diverses... Si a més a més, hi ha dificultats de comunicació, poden sorgir conflictes.
Que faig si tinc un conflicte? En primer lloc, escolta i parla. Si no és possible que us entengueu, podeu provar la mediació.
Què és la medicació? La mediació és un procés en el qual les persones, de forma voluntària, busquen acords que permetin gestionar les seves diferències mitjançant el diàleg, acompanyades per una persona mediadora imparcial i en un entorn de respecte mutu i confidencial.
Quins conflictes relacionats amb la convivència es poden tractar?
Temes veïnals: sorolls, festes, olors, animals domèstics, utilització d'espais comuns, humitats, neteja, patis, dificultats de comunicació, malentesos...
Comunitats veïnals: funcionament, gestió i organització, impagaments, obres a l'edifici, instal·lació d'ascensors, rampes...
Ús de l'espai públic: del carrer, de les places, de zones esportives...
Àmbit educatiu: alumnes, famílies, equip docent, AMPA...
Activitats econòmiques: contractes, lloguers, compravendes...
Familiars: en aquests casos, s'informa i es tramita al centre competent de la Generalitat.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona ciutadana, i també les entitats, associacions o grups de Badalona.

Les persones que actuen en representació d’una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar la seva representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç.
Presentació:

Presencialment, al departament de Convivència i Mediació
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h. 

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor: Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

Gratuït

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0001)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar
- Sol·licitud (Formulari F0001)
- Autorització representació