Comunicació acte incivisme
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Comunicació d'un acte d'incivisme.
Aquest tràmit consisteix en la comunicació d'uns fets, que donarà lloc a la valoració i la procedent intervenció municipal.
Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol ciutadà.
Òrgan gestor: Guàrdia Urbana
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes: Gratuït
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació que cal aportar
- No es imprescindible aportar cap document, tot i que si es disposa de fotografies o altres elements que permetin fer una identificació o una valoració del fet poden ser de molta utilitat per oferir el servei.