Còpia d'atestat per accidents de trànsit o actuacions de la Guàrdia Urbana
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Quan s'ha produït un accident de trànsit i han hagut d'intervenir agents de la Guàrdia Urbana, aquests elaboren un informe o atestat amb les dades i les proves de l'accident. Aquest document inclou les dades de les persones i dels vehicles implicats en el sinistre, el croquis del lloc de l'accident i les observacions fetes per la Guàrdia Urbana.
D'aquest informe i de les fotografies preses al lloc del sinistre es pot sol·licitar una còpia.

Qui ho pot sol·licitar:

Cualquier persona implicada.

Las compañías aseguradoras de los vehículos implicados en el accidente.

Terminis de presentació:

Tot l'any

Presentació:

Presencialment: 

- Prefectura de la Guàrdia Urbana
- A les Oficines d'Atenció al Ciutadà

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Guàrdia Urbana

Termini de resolució:

Temps mitjà de resolució: 1 mes.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

Pagament de taxes:

Ordenança fiscal núm.13 Taxa per l’expedició de documents administratius.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·llicitud còpia atestat (F0230)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol.licitud segons formulari F0230
- Pagament de la taxa amb targeta de crèdit a la Prefectura a l'hora de recollir-lo, o bé Full d'autoliquidació de la taxa complimentat per l'entitat bancària.
La solicitud esta fuera de plazo