Denúncia per accident de trànsit
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Denúncia per accident de trànsit.
Per accedir a la via penal cal que resultin lesionats o danys materials superiors a 80.001€. Per via de reclamació civil la resta de supòsits.

Qui ho pot sol·licitar:

Qui hagi estat implicat en un accident de trànsit.

Presentació:

Presencialment, a la Prefectura de la Guàrdia Urbana.

Òrgan gestor:

Guàrdia Urbana

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
- Codi Penal.

Pagament de taxes:

Tràmit no subjecte a taxes.

Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Permís o llicència de conducció.
- Permís de circulació.
- Tarja d'inspecció tècnica.
- Certificat d'inspecció de vehicles ITV.
- Assegurança del Vehicle.
- Informes mèdics d'assistència per les lesions.