Interrupció o reserva temporal d'espais a la via pública
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Tall, interrupció o reserva d'un espai públic per un període concret, per necessitat de obres, descàrregues o càrregues, instal·lació de grues, activitats professionals, etc.

Terminis de presentació: 12/11/2023 11:00:00
Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Presencialment:
A les dependències de la Guàrdia Urbana a l'Av. Caritg

Òrgan gestor: Guàrdia Urbana
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial

Pagament de taxes:

- Ordenança fiscal núm.15 Taxa per la prestació de serveis especials

Informació addicional: Si és necessari pot adjuntar a la sol·licitud una relació de detall del que es demanar. Per això fer servir el model de document anomenat "Annex"
Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Annexe: Ampliació de detall de la sol·licitud

Formulari sol·licitud (F0228)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0228))
- Annexe ampliant el detall de la sol·licitud
- Plànol a escala del tram de la via pública afectat
- Assegurança que cobreixi l'activitat i dels vehicles utilitzats en l'activitat
- Pagament de la taxa amb targeta de crèdit a la Prefectura a l'hora de recollir-lo, o bé Full d'autoliquidació de la taxa complimentat per l'entitat bancària.
La solicitud esta fuera de plazo