Permís per armes d'aire comprimit o elèctriques
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud de tramitació de la targeta per a ús i tinença d'armes de 4a categoria:

Targeta d'armes tipus A
Carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes.

Targeta d'armes tipus B
Carrabines i pistoles, d'ànima llisa o ratllada, i d'un sol tret i revòlvers d'acció simple, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes

Qui ho pot sol·licitar:

Persones residents a Badalona, majors de 16 anys. Qualsevol persona autoritzada.

Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Electrònicament
Presencialment, a les Oficines d'Atenció al Ciutadà.

Òrgan gestor:

Guàrdia Urbana

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'armes.

Pagament de taxes:

L'establert en l'Ordenança fiscal núm.13

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Sol·licitud
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud
- Targeta de l'arma, segellada per l'establiment venedor, degudament emplenada i signada pel titular.
- Factura de compra de l'arma.
- Justificant pagament de la taxa.