Renúncia d'un vehicle fora d'ús
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Renúncia d'un vehicle fora d'ús (abandonament).

Qui ho pot sol·licitar: La persona que consti com a titular del vehicle o el seu representant legal.
Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Presencialment, a la Prefectura de la Guàrdia Urbana.

Òrgan gestor:

- Guàrdia Urbana
- Engestur S.A.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats
- Decret de Generalitat de Catalunya 217/1999.

Pagament de taxes:

Gratuït

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Permís de circulació
- Targeta d'Inspecció Tècnica
- Fotocòpia del DNI
- Imprès de renúncia
- Claus, si se'n disposa