Consulta de la documentació de l'arxiu municipal
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Consulta de butlletins oficials (BOE, DOGC, BOP) en suport paper i d'expedients d'accés no sotmesos a restricció.
Possibilitat de fotocopiar documentació, tot i que el servei de l'Arxiu només facilitarà fins a un màxim de 20 fotocòpies; si excedeix aquesta quantitat anirà a càrrec del sol·licitant.
Si la documentació que es vol consultar està sotmesa a algun tipus de restricció, s'haurà de sol·licitar la consulta per escrit i motivar-la.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física o jurídica.

Les persones que actuen en representació duna altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar la seva representació telemàticament mitjançant el registre dapoderaments de representació.

Accedir al registre d'apoderaments des d'aquest enllaç.
Presentació:

Presencialment, a les dependències de l'Arxiu Municipal Administratiu.
Av. Marquès de Montroig, 144

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Secretaria

Termini de resolució:

Temps de resolució a l'instant.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 10/2001, sobre arxius i documents.

Pagament de taxes:

Tràmit no subjecte a taxes.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Compromís investigador (F0108)

Sol·licitud (F0107)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud (Formulari F0107)
- Compromís investigador (Formulari F0108)
- Autorització representació