Al·legacions i recursos de multes
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Amb aquest tràmit es pot fer constar per escrit la disconformitat contra una denúncia o sanció imposada per l'Ajuntament en matèria de trànsit.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona en qui recaigui una denúncia o sanció de trànsit
Presentació:

Presencialment: 

- A les Oficines d'Atenció al Ciutadà
- A l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Per a qualsevol consulta en relació amb aquest tràmit podeu trucar al telèfon 934832861 o 934832857 en horari de 8.30 a 13.30 h., de dilluns a divendres

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

- Departament de Gestió i Control d'Ingressos
- Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

Gratuït

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Al·legacions
- Còpia de la denúncia
- Documentació que consideri necessària per justificar les al·legacions que es presenten en contra de la multa.