Fotografia multes de trànsit
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Si la infracció ha estat detectada per mitjans de captació d'imatges i l'Ajuntament ens ha facilitat la fotografia, trobareu una casella en la notificació que us remeti aquest Organisme, anomenada "Número de foto", que haureu d'informar a continuació per a la seva consulta a través d'aquesta pàgina. Si a la notificació no s'indica aquest número us heu de dirigir directament a l'Ajuntament.

La visualització de la fotografia podria quedar afectada pel navegador que utilitzeu en el vostre ordinador i, en conseqüència, no mostrar clarament aspectes determinants. En aquest sentit cal assenyalar que la fotografia vàlida és la que forma part de l'expedient administratiu.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol ciutadà/na.
Presentació:

Presencialment, a l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Tramitació electrònica, mitjançant l’enllaç disponible en aquesta mateixa pàgina.
D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

- Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic
- Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

 

Nivell d'identificació del sol·licitant: