Multes pendents de pagament
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Poder consultar dades dels expedients sancionadors per infraccions de circulació que, a data d'avui, es troben dins dels períodes de pagament, en voluntària o en via executiva, i figuren pendents de pagar.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol ciutadà/na.
Presentació:

Presencialment, a l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Tramitació electrònica, mitjançant l’enllaç disponible en aquesta mateixa pàgina.
D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

- Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic
- Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

 

Nivell d'identificació del sol·licitant: