Sol·licitar certificat de multes pagades
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Si heu d'acreditar el pagament d'una multa de circulació i heu perdut el rebut de l'import ja pagat, podeu sol·licitar aquí un certificat del pagament realitzat.
Per tal que la sol·licitud tingui efecte, no han d'haver transcorregut més d'un any

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol ciutadà/na.
Presentació:

Presencialment:
- Oficina d'Atenció Tributària del Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic
- Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Tramitació electrònica, mitjançant l’enllaç disponible en aquesta mateixa pàgina.
D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

- Oficina d'Atenció Tributària del Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic
- Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

 

Nivell d'identificació del sol·licitant: