Certificat municipal on s'acredita l'antiguitat i/o legalitat d'un edifici
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud de certificat municipal per acreditar l'antiguitat i/o legalitat d'un edifici per tal de tramitar la cèdula d'habitabilitat, per acreditar-ne el nombre de plantes i entitats (locals, habitatges o altres) autoritzats per llicència/es d'obres atorgades anteriorment per tal de tramitar la divisió horitzontal o per acreditar-ne l'antiguitat i/o legalitat i qualificació urbanística per tal de tramitar la declaració d'obra nova per inscriure-la al Registre de la Propietat.

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol persona física o jurídica, o el seu representant legal.

Les persones que actuen en representació d’una altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d’apoderaments de representació.

Accedir al registre d’apoderaments des d’aquest enllaç.
Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Llicències d'Obres

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Pagament de taxes:

El que determina l'Ordenança fiscal núm.13

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Autorització representació

Sol·licitud (F0022)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació obligatòria
- Sol·licitud (Formulari F0022)
- Fotografia de la finca o entitat
- Autorització representació
Documentació addicional relacionada amb la sol·licitud
- Fotocòpia de la/les llicència/es d'obres atorgades anteriorment
- Certificat d'habitabilitat signat per tècnic/a competent